מולטימדיה - תנע

חוקרים תנע

חוקרים תנע

אוסף הדמיות להמחשת היבטים שונים של תנע.
התנגשויות

התנגשויות

הדמייה , מלווה בדף עבודה, המאפשרת חקירת התנגשויות
שינויים בהתנגשות

שינויים בהתנגשות

הדמיה שמתמקדת בשינויים של כוח, תנע ו אנרגיה קינטית במהלך של התנגשות בממד אחד.