1.10 המהירות והתאוצה בתנועה במישור (3 שעות)

א. המהירות כווקטור: לצד ההגדרה הפורמלית של המהירות בתנועה בשני ממדים, יש לעסוק בהערכת המהירות מתוך תרשים עקבות ולהדגיש כי המהירות הרגעית משיקה למסלול התנועה, בכיוון תנועת הגוף.

ב. התאוצה כווקטור: לצד ההגדרה הפורמלית של התאוצה בתנועה בשני ממדים, יש לדון בהערכת התאוצה מתוך תרשים עקבות (הגדרה אופרטיבית לתאוצה): למצוא את הווקטורים  ו-; למצוא את השינוי במהירות ; למצוא את וקטור התאוצה הרגעית ולייחס וקטור זה לנקודה כלשהי במרווח הזמן. (על פי משפט ערך הביניים – סמוך לאמצע פרק הזמן ולא אמצע ההעתק.)יישום הערכת התאוצה בעזרת שינוי המהירות בדרך גאומטרית, מקל על התלמידים את הפנמת הכלל שכאשר  , תמיד יש תאוצה.

ג. תנועה קצובה תוגדר כתנועה שבה המהירות קבועה בגודלה. יש להראות כי תנועה קצובה על מסלול עקום היא תנועה מואצת, ושהתאוצהניצבת בכל נקודה למשיק למסלול התנועה.

ד. יש להראות כי וקטור התאוצה פונה תמיד לצד הקעור של המסלול.

 

_________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 45 מתוך 267 עמודים.
_________________________________________________________
 

 

 

הערות נוספות