1.9 וקטורים (4 שעות)

א. מומלץ להציג וקטור כגודל שתכונותיו הגאומטריות הן כתכונות ההעתק; וקטור מאופיין על-ידי גודל, כיוון וכלל חיבור.

ב. מומלץ שהתרגילים הראשונים בנושא וקטורים יעסקו בפעולות בין וקטורים בדרך גאומטרית ובאופן איכותי. רק לאחר מכן תיושם הדרך האלגברית.

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 45 מתוך 267 עמודים.
_________________________________________________________
 

 

 

הערות נוספות