1.8 מושגים קינמטיים בסיסיים בתנועה במישור (1 שעה)

א. יש להראות כי המושגים "מקום" ו"העתק" במישור הם הכללה של המושגים בממד אחד.

ב. מוצע להציג את "כלל המשולש" לגבי חיבור העתקים כדיון מקדים לדיון בווקטורים.

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 45 מתוך 267 עמודים.
_________________________________________________________
 

 

הערות נוספות