1.7 תנועה בתאוצה משתנה (1 שעה)

א.יש להגדיר את התאוצה הממוצעת והרגעית בתהליך דומה להגדרת המהירות הממוצעת והרגעית (הגדרה פורמלית והגדרה אופרטיבית).

ב.יש להראות כי תאוצה ממוצעת שווה לשיפוע המיתר המתאים בגרף (v(t וכי התאוצה הרגעית שווה לשיפוע המשיק המתאים.

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 44 מתוך 267 עמודים.
__________________________________________________________
 

 

הערות נוספות