1.4 תנועה יחסית (2 שעות)

א. יש לדון במושגים "מקום", "מהירות" ו"תאוצה" כגדלים יחסיים. יש לחזור ולהדגיש זאת במקומות המתאימים בכל מהלך הוראת המכניקה. מומלץ להיעזר בהדמיית מחשב לשם התבוננות בתנועות מנקודות ראוּתם של צופים שונים.

ב. מומלץ לסרטט גרפי מקום-זמן של תנועתו הקצובה של גוף, כאשר המקום נקבע ביחס למערכות ייחוס שונות (שנעות האחת ביחס לאחרת בתנועה קצובה).

ג.יש להציג את טרנספורמציית גלילאו לגבי המהירות.

 

 

 

 

 

_________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 43 מתוך 267 עמודים.
_________________________________________________________
 

הערות נוספות