1.2 תיאור תנועה - מקום כפונקציה של הזמן (2 שעות)

א. טבלה, גרף ונוסחה מתמטית הם דרכים שונות לתיאור תנועה. יש לעמוד על היתרונות והחסרונות של כל אחד מהתיאורים האלה. לעתים קרובות, תלמידים מתקשים בהבנת הקשר בין תנועה של גוף לבין ייצוגים של התנועה (טבלה, גרף ונוסחה), לכן יש להתעכב על כך הן בשלב זה והן בכל המהלך של הוראת הקינמטיקה.

ב. תרשים עקבות: סדרת נקודות המתארות את מקומו של הגוף במרווחי זמן שווים. יש לדון בדרכים השונות לקבלת "תרשים עקבות" של גוף: רשם זמן (נקודות על סרט נייר), תצלום סטרובוסקופי, מד-טווח המחובר למחשב (נקודות על צג המחשב), הדמיית מחשב (נקודות על צג המחשב).

ג. יש לתעד תנועה כלשהי באמצעות רשם-זמן (ראו הצעות ב"הדגמות וניסויים" שלהלן) ולתאר אותה באמצעות טבלה (עמודת זמן ועמודת מקום) וגרף מקום-זמן.
חשוב שהתלמידים יוכלו לקשור בין תנועת הגוף לבין הנקודות המסומנות על סרט הנייר.

רצוי שהתלמידים יסרטטו על סרט הנייר ציר מקום, יקבעו ויסמנו את הנקודה שבה חלף הגוף ברגע , ועל-פי בחירה זו, יציינו ליד כל נקודה את הרגע שבו היא נרשמה. לאחר מכן יסרטטו במערכת צירים נקודות, המייצגות את מקום הגוף כפונקציה של הזמן.

הדגמות וניסויים

א. תנועת היד בעת משיכת סרט נייר העובר ברשם זמן.

ב. תנועת קרונית על משטח, מרגע שהיא נדחפת עד הרגע שבו היא נעצרת. אל הקרונית קשור סרט נייר העובר ברשם זמן.

 

__________________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 41 מתוך 267 עמודים.
__________________________________________________________________
 

 

הערות נוספות