1.1 מושגים קינמטיים בסיסיים בתנועה לאורך קו ישר (1 שעה)

א. את מושגי היסוד "אורך" ו"זמן" מוצע להציג כך:

  • יחידות אורך: יחידות סובייקטיביות (אמה, רגל...) ויחידות מוסכמות (ס"מ, מטר, ק"מ...); המטר כיחידה התקנית (מערכת יחידות SI). כדאי להציג סדרי גודל של אורכים (מממדי הגרעין ועד ממדי היקום הנראה).
  • יחידת הזמן: דיון דומה לזה שנעשה על יחידת האורך.

יש לקיים דיון ראשוני בשיטות המדידה של אורך ושל זמן ולהראות כי אין אחידות בדיוק של מכשירי מדידה שונים וכי למדידה אין תוצאה מוחלטת.

ב. המושג "ציר מקום": יש להדגיש את חוסר הממשות של הציר, שהוא כלי עזר בלבד. יש להדגיש את החופש לבחירה חלופית של ציר (השרירותיות בבחירת הכיוון, הראשית ויחידת האורך). "מערכת ייחוס" תוגדר כציר מקום, שבעזרתו נקבעים מקומותיהם של גופים.

ג. המושגים "מקום יחסי", "מרחק", "העתק" ו"דרך": יש להדגיש את אי-התלות של "המקום היחסי", ה"מרחק" וה"העתק" בבחירת הראשית של ציר המקום. כמבוא לווקטורים שבהמשך, יש להדגיש כי הסימן של ההעתק מעיד על כיוון התקדמותו של הגוף. יש לציין כי ההעתק אינו אורך הדרך הכוללת שהגוף עבר בין שני זמנים.

 

__________________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 41 מתוך 267 עמודים.
__________________________________________________________________
 

 

הערות נוספות