רחל קנול

רחל קנול
זוכת פרס ע"ש עמוס דה שליט, תש"ע