נצה הדר - מובשוביץ

נצה הדר - מובשוביץ

ראשונת הכלות של פרס דה שליט תשל"ב - 1972

  ההזמנה לטכס ההענקת הפרס וקטע מכתבה בעיתון