גלינה פודאלוב

גלינה פודאלוב
כלת פרס דה שליט תשפ"ב