קובי שוורצבורד

קובי שוורצבורד
זוכה פרס עמוס דה שליט תשע"ט
  נימוקי וועדת הפרס