שוקי זכאי

שוקי זכאי
זוכה פרס ע"ש עמוס דה שליט, תשע"ג
  שוקי זכאי