אסתי מגן

אסתי מגן
זוכה פרס ע"ש עמוס דה שליט, תשע"ב
  אסתי מגן