צוות מורי הפיזיקה - חמד"ע תל-אביב

צוות מורי הפיזיקה - חמד"ע תל-אביב
זוכי פרס ע"ש עמוס דה שליט, תשס"ד