צוות מורי הפיזיקה - אורט מגדים

צוות מורי הפיזיקה - אורט מגדים
זוכי פרס ע"ש עמוס דה שליט, תשס"ד