צוות מורי הפיזיקה של ביה"ס מנור-כברי, חט"ע

צוות מורי הפיזיקה של ביה"ס מנור-כברי, חט"ע
זוכי פרס ע"ש עמוס דה שליט, תשנ"ט