שלום פרמינגר

שלום פרמינגר
זוכה פרס ע"ש עמוס דה שליט, תשנ"ו