חנה לוין

חנה לוין
זוכה פרס ע"ש עמוס דה שליט, תשנ"א