רחל ברדה

רחל ברדה
זוכה פרס ע"ש עמוס דה שליט, תשמ"ז
  רחל ברדה