יום העיון הארצי לזכרו של פרופ' עמוס דה שליט

לפרטים וקישור לכניסה ליום העיון בקובץ המצורף
  יום העיון הארצי למורי הפיזיקה לזכרו שך פרופ' עמוס דה שליט