קול קורא לקראת הכנס הארצי של מורי הפיזיקה תשע"ח

נושא הכנס: "בוחרים בפיזיקה - הזדמנויות ואתגרים"


הכנס השנתי הארצי של  מורי הפיזיקה יתקיים השנה ביום  שלישי, ז' חנוכה, א' בטבת  תשע"ח, 19 בדצמבר 2017.
השנה הכנס יתארח במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, בירושלים.


הכנס יתמקד באתגרים שמעמידה ההצלחה בהגדלת כמות הבוחרים, מ-8000 תלמידים שניגשו לבגרות בפיזיקה לפני שנים ספורות לכ-13000 תלמידים השנה. הגדלת כמות הבוחרים מציבה אתגרים כגון הוראה בכיתות גדולות יותר וגיוון רחב יותר באוכלוסיית התלמידים.
הנכם מוזמנים להציע פעילויות הנותנות מענה לאתגרים אלו במסגרת מושבים מקבילים בנושאים הבאים:

  1. בין הקצוות  - פעילויות לשילוב פורה בין התלמידים השונים בכיתה
  2. בחירה בת קיימא – פעילויות לשימור המוטיבציה והיכולת של תלמידים להתמודד עם אתגרי המגמה
  3. פעילויות אתגריות – פעילויות הנותנות מענה לתלמידים המתעניינים ומסוגלים ללמידה מעבר לתה"ל הרגילה
  4. בין חט"ב לחט"ע – פעילויות לבניית תשתית בידע, מיומנויות ומוטיבציה למגמה
  5. אחר – פעילויות נוספות שמקומן אינו במושבים שלעיל.


נשמח להצעות של פעילויות בהיקפים שונים (החל מחלק משיעור וכלה בפעילות שנתית) ומסוגים שונים (בכתה, במעבדה, במסגרת מתוקשבת, מחוץ לכיתה, במסגרת לא פורמלית וכו').

אנו מזמינים אתכם לשתף את כלל מורי הפיזיקה בפעילויות הנעשות על ידכם בהוראת פיזיקה למגוון הרחב והמגוון יותר של אוכלוסיית התלמידים ולדרכי ההתמודדות שלכם עם האתגרים הכרוכים בהגדלת מספר התלמידים!

במטרה לאפשר למשתתפי הכנס להיות שותפים פעילים להתנסות, לחשיבה, וליצירה                

ניתן להגיש שלושה סוגי הצעות:

  • סדנה בהיקף רחב (75 ד') המיועדת ל 20-24 מורים,
  • סדנה קצרה (35 ד') המיועדות ל 20-24 מורים,
  • הצגות קצרות (15-20 ד') במושב בו יוצגו שלוש פעילויות, ודיון משותף (25 – 15 ד').


במידת האפשר נבקשכם לשלב הפעלה של המשתתפים: התנסות בחלק מהפעילות, ניתוח משותף של תוצרי התלמידים, דיון באתגרים שהפעילות מזמנת ועוד. צוות ממרכז המורים הארצי יעמוד לרשותכם בתכנון ההפעלה.
יש לשלוח הצעה לפעילות עד לתאריך 15.11.17


למילוי טופס הגשת ההצעה לסדנה לחצו כאן