הכנס הארצי השנתי של מורי הפיזיקה - תשע"ה

כנס המורים עמד השנה בסימן "30 – הלכה למעשה". רבים ממורי הפיזיקה משלבים בכיתותיהם כבר היום פעילויות המתאימות להערכה הבית ספרית (ה "30%").   

ההצגה התקיימה במתכונת ייחודית – המאפשרת הצגה של פעילות שהמורים מבצעים בכתתיהם, המתאימה לדעתם להערכה בית ספרית, במתכונת ידידותית המאפשרת שיח לא פורמלי על הפעילות.    

 

  תמונות מהכנס

תכנית הכנס

  9:00-9:30   הרשמה, התכנסות וכיבוד קל, תצוגת ציוד לימודי וספרי לימוד
  9:45- 9:30

 ברכות

 ד"ר אסתר בגנו, ראש המרכז הארצי למורי הפיזיקה

 ד"ר צביקה אריכא, מפמ"ר פיזיקה, משרד החינוך

פרופ' אשל בן יעקב, יו"ר ועדת המקצוע בפיזיקה, ביה"ס לפיזיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל אביב

  9:45-10:30

 הרצאה לזכרו של פרופ' עמוס דה-שליט

פרופ' ישראל בר-יוסף, דיקאן חינוך וסגן נשיא לפיתוח משאבים, המחלקה לפיזיקה של חומר מעובה, מכון ויצמן למדע

  11:00- 10:30

טקס הענקת פרס עמוס דה-שליט למורה מצטיין

מנחה: פרופ' בת שבע אלון, ראש המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

  11:00-11:10

  "לקראת הסדנאות"

פרופ' עידית ירושלמי, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע 

  11:30- 11:10 כיבוד קל, תצוגת ציוד לימודי וספרי לימוד
  12:30- 11:30   סדנאות "30 – הלכה למעשה", מושבים מקבילים, סבב ראשון 
  12:40- 12:30 מעבר בין חדרי הסדנאות
  12:40-13:40 סדנאות "30 – הלכה למעשה" , מושבים מקבילים, סבב שני  
  13:40-14:40  ארוחת צהרים, תצוגת ציוד לימודי וספרי לימוד
  15:30- 14:45

  בין הערכה חלופית למטרות ההוראה 

פרופ' מרים בן פרץ, כלת פרס ישראל לחקר החינוך,בית הספר לחינוך, אוניברסיטת חיפה

  15:30-16:00

"בעקבות הסדנאות"

פאנל בהשתתפות: ד"ר זהורית קאפח, תיכון אלון, רמת השרון ותיכון מטרווסט, רעננה. ד"ר דורותי לנגלי, גימנסיה ריאלית, ראשל"צ, מכון טכנולוגי חולון, מכון דוידסון לחינוך מדעי . ד"ר שולמית קפון, המחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון. אלי שלו, חמד"ע רחובות נס- ציונה והתיכון ליד האוניברסיטה העברית, ירושלים.

מנחה: פרופ' עידית ירושלמי, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע  

  16:00-16:45

הדלקת נרות חנוכה

שיחת מפמ"ר

ד"ר צביקה אריכא, מפמ"ר פיזיקה, משרד החינוך

 

  קול הקורא לקראת הכנס הארצי של מורי הפיזיקה תשע"ה

  הזמנה ותכנית הכנס
  חוברת התקצירים