בוחרות פיזיקה - כנס בנות ואמהות, תשע"ג

במסגרת פעילויות לעידוד בנות לבחור בפיזיקה כמקצוע מורחב בתיכון, מכון ויצמן וקרן טראמפ הזמינו את התלמידות העומדות בפני הבחירה, לכנס בנות ואמהות ביום א', 17.2.2013 במכון ויצמן.  הכנס נערך בשיתוף עם חמד"ע, הפיקוח על הוראת הפיזיקה והפיקוח על מדע וטכנולוגיה בחטה"ב. הכנס מיועד לתלמידות בכיתה ט' או י' שעומדות בפני הבחירה של מקצועות מורחבים ויתקיים במכון .