תוכנית הלימודים

שעות מומלצות

הנושאים

‎1

מושגים קינמטיים בסיסיים בתנועה על קו ישר

‎2

תיאור תנועה - מקום כפונקציה של הזמן

‎2

תנועה קצובה על קו ישר

‎2

תנועה יחסית

‎1

תנועה במהירות משתנה

‎7

תנועה בתאוצה קבועה

‎1

תנועה בתאוצה משתנה

‎1

מושגים קינמטיים בסיסיים בתנועה במישור

‎4

וקטורים

‎3

המהירות והתאוצה בתנועה במישור

‎24

 

__________________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 38 מתוך 267 עמודים.
__________________________________________________________________
 

תוכנית לימודים מפורטת

הערות דידקטיות