תנועה של פולסים חד ממדיים

הדמיות גיאוגברה מאת גילית פורת ואורלי שטטינר
ההדמיות מאפשרות לחקור את תנועתם הדינמית של פולס יחיד או של שני פולסים, הנעים זה מול זה על חבל, כאשר ניתן לשלוט באופיו של כל אחד מהפולסים (מלבני או גלי) ובגודלו (אמפליטודה ורוחב).
תנועה של פולסים חד ממדיים

הדמיות גיאוגברה מאת גילית פורת ואןרלי שטטינר

 

בהדמיה הראשונה מתואר פולס  נע בתווך נתון.

תוכלו לשנות את צורת הפולס (גלי או גל משולש בתבניות שונות) ואת מהירות התקדמותו בתווך.

באמצעות ההדמיה תוכלו לבחון כיצד נראה גרף מיקום-זמן של הפולס וכיצד משתנה הגרף כאשר משתנה מהירות ההתקדמות.

ההדמיה מייצרת את גרף מיקום-זמן עבור שתי נקודות מסוימות על התווך, שדרכו עובר הפולס  (X=14, X=8)

 

ההדמיה השנייה מאפשרת לחקור את תנועתם הדינמית של שני פולסים, הנעים זה מול זה על חבל, כאשר ניתן לשלוט באופיו של כל אחד מהפולסים (מלבני או גלי) ובגודלו (אמפליטודה ורוחב).

 

הפנייה להדמייה פולס יחיד 

 

הדמית סופרפוזיציה של שני פולסים