עדשות

הדמיית גיאוגברה מאת גילית פורת ואורלי שטטינר.
הדמיה של עדשה יחידה, מאפשרת שינוי של אורך המוקד (בתחום של 10- עד 10) וכן הצגה (או
הסתרה) של הקרניים ה"ראשיות". העצם ניתן להזזה ולשינוי חופשי, כאשר ניתן גם להזיז אותו מהציר
האופטי הראשי. בכל רגע מוצגת הדמות וכן נתונים מספריים רלוונטיים שונים.
עדשות