היווצרות דמויות בין שתי מראות

הדמיית גיאוגברה מאת גילית פורת ואורלי שטטינר
היווצרות דמויות בין שתי מראות