הדמיות

עדשות

עדשות

הדמיית גיאוגברה מאת גילית פורת ואורלי שטטינר.
הדמיה של עדשה יחידה, מאפשרת שינוי של אורך המוקד (בתחום של 10- עד 10) וכן הצגה (או
הסתרה) של הקרניים ה"ראשיות". העצם ניתן להזזה ולשינוי חופשי, כאשר ניתן גם להזיז אותו מהציר
האופטי הראשי. בכל רגע מוצגת הדמות וכן נתונים מספריים רלוונטיים שונים.
היווצרות דמויות בין שתי מראות

היווצרות דמויות בין שתי מראות

הדמיית גיאוגברה מאת גילית פורת ואורלי שטטינר