פורסם ב...

התנע משתמר והניסוי משתפר

התנע משתמר והניסוי משתפר

במאמר זה מתוארות דרכים לשיפור הניסוי של התנגשות בשני ממדים ומוצע ניסוי לצורך חקירת זריקה אופקית.
מאת אשר כץ, תיכון עירוני א', חיפה
פורסם ב"תהודה", כרך 7, חוברת 3, פברואר 1979
ניסויי החוק השני של ניוטון - איך ומתי

ניסויי החוק השני של ניוטון - איך ומתי

החוק השני של ניוטון מוצג בדרך-כלל על-ידי מערכת הכוללת קרונית הקשורה לסלסלה באמצעות חוט הכרוך סביב גלגלת. זו מערכת מורכבת (שונה מאוד מגוף נקודתי), לכן אינה מתאימה לשמש לחקירה ראשונה של הקשר בין כוח שקול ובין תאוצה.
קביעה זו מתבססת על ממצאים המראים כי רבים קבעו בצורה שגויה את כיווּן הכוח השקול הפועל על המערכת, ואת כיווּן התאוצה שלה. במאמר זה מציעים רצף הוראה לניסויים העוסקים בקשר שבין שני גדלים אלה.
מאת עדי רוזן
פורסם ב"תהודה", כרך 19, חוברת 1, ינואר 1998
אמונות נאיביות לגבי תנועה במסלולים עקומים

אמונות נאיביות לגבי תנועה במסלולים עקומים

סטודנטים רבים מאמינים כי בהעדר כוח חיצוני, גופים ינועו במסלולים עקומים.
פורסם ב: Science. Vol. 210. 5.12.1980
תרגום חופשי אסתי מגן
"חסכון" באנרגיה

"חסכון" באנרגיה

מאמר מאת רפי כהן
פורסם ב"תהודה", כרך 7, חוברת 3 , פברואר 1979
נסוי רותרפורד

נסוי רותרפורד

מאת אהוד דפני, רוברט קיים ותמר וייסמן,
פורסם ב"תהודה", בכרך 9,חוברת 1, מרץ 1981
הגלקיק – מרכיב היסוד של החומר

הגלקיק – מרכיב היסוד של החומר

מאמר מאת יששכר אונא,
פורסם ב"תהודה", כרך 12, חוברת 2, פברואר 1987
תוספת לניסוי שבירת אור - מדידת עוצמת אור נשבר ומוחזר

תוספת לניסוי שבירת אור - מדידת עוצמת אור נשבר ומוחזר

מאת אהוד גזית
פורסם ב"תהודה", כרך 17, חוברת 3, מרץ 1996
האם למידה היא תוצר או תהליך?

האם למידה היא תוצר או תהליך?

התשובה מגדירה לא רק את פילוסופיית ההוראה האישית, אלא גם את הפרקטיקות היום-יומיות בכיתה.
פורסם בפורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים.
איור: שטרסטוק
איור: שטרסטוק

שילוב מורה במערכת החינוך

מאמר מאת ד"ר יהל שחר
פורסם ב"עיונים", גיליון 13, מרץ 2012
לימודי הפיזיקה בחינוך העל-יסודי

לימודי הפיזיקה בחינוך העל-יסודי

מסמך שהוגש לוועדת החינוך של הכנסת ב - 2009
הכנסת, מרכז המחקר והמידע קריית בן-גוריון

110 שנים משנת הפלאות

השנה של אינשטיין

כיצד עובדת תאורת LED

הסברים ברורים ומעניינים

האם צריך לשנות את חוק שימור האנרגיה והמסה?

האם אינשטיין לא צדק?