פורסם ב...

בחינות הבגרות בפיזיקה כמכשיר לשיפור ההוראה (ב)

בחינות הבגרות בפיזיקה כמכשיר לשיפור ההוראה (ב)

במאמר זה נתייחס לשאלה באופטיקה גיאומטרית שהופיעה בפרק בחירה אור וגלים בקיץ תש"ס. פתרון מפורט של השאלה, כולל עיקרי המחוון ומפתח ההערכה הובאו על ידי עדי רוזן בחוברת הקודמת.
פורסם ב"תהודה", כרך 22 חוברת 1, יולי 2001.
בחינות הבגרות בפיזיקה כמכשיר לשיפור ההוראה

בחינות הבגרות בפיזיקה כמכשיר לשיפור ההוראה

ניתוח שגיאות תלמידים במבחני בגרות מאפשר לעמוד על מאפיינים שונים בדרכי ההוראה, בדפוסי החשיבה של המורים והתלמידים ועל הדגשים שמן הראוי להתייחס אליהם במהלך הקניית הנושא הן בהיבט העיוני והן בהיבטים המעבדתיים, הטכנולוגיים והמעשיים.
פורסם ב"תהודה", כרך 21 חוברת 2, דצמבר 2000.
ניצוצות ממחולל הוון דה גראף שלך

ניצוצות ממחולל הוון דה גראף שלך

הדגמות בעזרת דגם מחולל הוון דה גראף המצוי בבתי הספר מהוות שיא של לימודי האלקטרוסטטיקה, במיוחד הניצוצות בין הכיפה לבין מוליך קטן העומד מולה. בדרך כלל היצרן מספק אוסף של אביזרים נלווים שמאפשרים סדרה שלמה של ניסויים לשיעור שלם. ברצוננו לתאר כאן הדגמות אחדות שיוסיפו עניין, ויהוו בסיס לדיון עם התלמידים בעקרונות חשובים.
פורסם ב"תהודה", כרך 22 חוברת 2, דצמבר 2001.
שילוב עקרון השקילות בהוראת המכניקה הקלאסית

שילוב עקרון השקילות בהוראת המכניקה הקלאסית

מאמר זה מציע להשתמש בעקרון השקילות של איינשטיין כבר בהוראת הפיזיקה הקלאסית. כתוצאה משילוב זה, המכניקה שתילמד בבית הספר התיכון תהיה עקבית מזו הנלמדת היום, ותהיה תקפה עבור קבוצה רחבה יותר של מערכות הייחוס.
פורסם ב"תהודה", כרך 20 חוברת 1, מרץ 1999.
תנועת חלקיק טעון בהשפעת כוח לורנץ – ב. יישומים ושימושים

תנועת חלקיק טעון בהשפעת כוח לורנץ – ב. יישומים ושימושים

הפעלת שדות מגנטיים על חלקיקים מעצבת את מסלולם. במהלך המאה ה- 20 נעשה שימוש נרחב בהתקנים המבוססים על כך. במאמר זה נסקרים יישומים ושימושים בשדות אחידים, בעיקר כאלה שאפשר להציגם על ידי פתרון ממוחשב והדמיה.
פורסם ב"תהודה", כרך 17 חוברת 2, אוקטובר 1995.
תנועת חלקיק טעון בהשפעת כוח לורנץ – א. פתרון ממוחשב

תנועת חלקיק טעון בהשפעת כוח לורנץ – א. פתרון ממוחשב

תנועת חלקיקים בצרוף של שדות חשמליים ומגנטיים אחידים ניתנת לפתרון מלא ללא מחשב. עם זה יש יתרונות מתודיים ודידקטיים לפתרון הממוחשב. הפתרון הממוחשב מביא לסדרת התנסויות מעוררות מחשבה. סדרה זו כוללת התנסויות מטיפוסים שונים - התלמיד פועל כלומד, חוקר, מפענח ומיישם. זוהי דוגמה לעוצמה הדידקטית הטמונה במחשב - פתרון נומרי, הדמיה, תצוגות גרפיות ועיבוד נתונים. נדון גם בתנועה מטענים בתווך.
פורסם ב"תהודה", כרך 17 חוברת 2, אוקטובר 1995.
מתודיקה
מתודיקה

החוק השלישי של ניוטון: קשיי תלמידים ודידקטיקה

תלמידים רבים מתקשים בהפנמתהחוק השלישי של ניוטון. הם אינם "מאמינים" בו, ומתקשים ליישם אותו. במאמר זה נצביע על מספר קשיים אופייניים של תלמידים, ונציע שיטות ואמצעים דידקטיים להוראתו. אחד מבין אמצעים אלה הוא מערכת ניסיונית חדשה, שנבנתה במיוחד לצורך העניין.
פורסם ב"תהודה", כרך 20 חוברת 3, ינואר 2000.
ממדף הספרים

ליזה מייטנר – חיים בפיזיקה

סקירת הספר מאת רות לווין סיים, אוניברסיטת קליפורניה.
פורסם ב"תהודה", כרך 21 חוברת 1, יולי 2000.
על סימולציות בפיזיקה

על סימולציות בפיזיקה

במאמר זה מדובר על הפוטנציאל הטמון ביכולת לדמות במחשב עבודת מחקר מדעית מודרכת תוך הצגת מערכת STEP שפותחה למטרה זו.
פורסם ב"תהודה", כרך 14 חוברת 1, אפריל 1990
סביבת ההדמיה STEP כעזר הוראה בשיעורי בפיזיקה

סביבת ההדמיה STEP כעזר הוראה בשיעורי בפיזיקה

מערכת STEP מציעה מגוון מודלים פיזיקליים המאפשרים "כיסוי" תוכני לחלק גדול מהנושאים הכלולים בתוכנית הלימודים בפיזיקה.
פורסם ב"תהודה", כרך 14 חוברת 1, אפריל 1990
לידתם חייהם ומותם של כוכבים

לידתם חייהם ומותם של כוכבים

לפני זמן מה, באחת מ"שיחות הקפה" במחלקה לפיזיקה באוניברסיטה העברית עלתה השאלה הבאה: "לאברהם ניתנו שתי הבטחות ביחס לכמות זרעו לעתיד. על פי האחת, יהיה זרעו ככוכבי השמיים לרוב, ולפי השניה זרעו יהיה כחול אשר על שפת הים. איזו הבטחה כדאית יותר?". לפניכם החשבון המקורב...
פורסם ב"תהודה", כרך 21 חוברת 1, יולי 2000
ציוני דרך בתולדות התפתחות הלייזרים - מבט היסטורי

ציוני דרך בתולדות התפתחות הלייזרים - מבט היסטורי

הרצאת פתיחה זו מוקדשת לזכרו של ד"ר אמנון צ'רבינסקי שנפצע אנושות במעבדות לייזר גז דינמי במחלקה לאווירונאוטיקה של הטכניון.
פורסם ב"תהודה", כרך 21 חוברת 1, יולי 2000
דו קיום בין מודלים "דידקטיים" ומודלים "מדעיים" בהוראת הפיזיקה והמדעים

דו קיום בין מודלים "דידקטיים" ומודלים "מדעיים" בהוראת הפיזיקה והמדעים

מורים לפיזיקה בפרט ולמדעים בכלל ניצבים תכופות לפני בעיה דידקטית: כיצד להורות לתלמידים את החומר הלימודים תוך התאמה לרמתם וליכולת הבנתם...
פורסם ב"תהודה", כרך 20 חוברת 2, אוקטובר 1999
הרהורים אחדים על אנרגיה

הרהורים אחדים על אנרגיה

אחת התוצאות המידיות של משבר האנרגיה היתה הופעת ספרים חדשים הדנים בנושא של מקורות אנרגיה ודרכים להפקת צורות שונות של אנרגיה. כל הספרים האלה כוללים לפחות פרק אחד על אנרגיה גרעינית. אולם הסבר העובדה שתגובות גרעיניות (לדוגמה, ביקוע, מיזוג) הן מקורות עתירי אנרגיה מובא לעתים קרובות בצורה מטעה...
פורסם ב"תהודה", כרך 10 חוברת 2, אוקטובר 1983
עמוס דה-שליט, איש של אנשים

עמוס דה-שליט, איש של אנשים

עמוס דה שליט, מבכירי המדענים בישראל ומהאבות המובילים בקידום הוראת המדעים בישראל. על האיש ופועלו.
פורסם ב"תהודה", כרך 28, חוברת 1-2, דצמבר 2009
ביסוס המתמטיקה ללומדי הפיסיקה: הקשר הסינרגטי בין שני המקצועות

ביסוס המתמטיקה ללומדי הפיסיקה: הקשר הסינרגטי בין שני המקצועות

מחקרים רבים והניסיון של מורי הפיזיקה מצביעים על קשר הדוק בין הבנת הפיסיקה ברמה גבוהה לבין שליטה טובה במתמטיקה. מאמר זה עוסק בנושא חשוב ומשמעותי זה, וכלל ניתוח המצב והמלצות למורי הפיזיקה בנושא.
פורסם ב"תהודה", כרך 27, חוברת 1, אפריל 2008
צילום ויקיפדיה
צילום ויקיפדיה

בריכות שמש כמקור אנרגיה

תחום האנרגיות החלופיות הינו שנושא מוביל בתחומי המחקר המדעי, שמטרתו להגביר את השימוש באנרגיות לא מנוצלות (רוח, שמש, ים וכו') ולהמעיט בשימוש באנרגיות כימיות (דלקים, פחם וכו') הן בשל היות התהליך – תהליך מזהם והן השל ההערכות כי יש מגבלה בכמויות הדלקים הקיימות בכדור הארץ. המאמר מתאר ומסביר שיטה להפקת אנרגיה חלופית שפותחה ונוסתה בארץ.
פורסם ב"תהודה", כרך 9, חוברת 1, מרץ 1981
מצב הצבירה: נזיל

מצב הצבירה: נזיל

כאשר אלקטרונים שמצויים בחומר מוליך-למחצה "מדלגים" לרמת אנרגיה גבוהה יותר, הם מותירים אחריהם סוג של "חלל" או "חור".
פורסם ב"המכון - חדשות מדע בשפה ידידותית", גיליון 74 - מארס 2014
חוקי התנועה

חוקי התנועה

מדעני מכון ויצמן למדע חושפים סדר באי-סדר.
פורסם ב"מסע הקסם המדעי"
איור: שטרסטוק
איור: שטרסטוק

השימוש בעקרונות יסוד במקום במתמטיקה בהוראת תורת הגלים

תורת הגלים ותורת האור הפיסיקלית נלמדות בדרך כלל לפני שיש לתלמידים הבסיס המתמטי לטיפול בנושא. מטרת המאמר היא להראות כי גם בתנאים אלה ניתן להגיע למסקנות כמותיות רבות בעזרת מתמטיקה בסיסית, תוך שימוש בעקרון הסופרפוזיציה ועקרון שימור האנרגיה.
פורסם ב"תהודה - עתון מורי הפיזיקה", כרך 9, חוברת 1, מרץ 1981
24/04/2014