סרטונים מצולמים מעבדות בלמונטה

מצורפים סרטונים להדגמות שצולמו במעבדות בלמונטה באוניברסיטת העברית בירושלים:

 

סרטון בזריקה אופקית

 

החוק השני של ניוטון ( עברית )

 

 זריקה אופקית (ערבית)

 

החוק השני של ניוטון (ערבית)