מכניקה ניוטונית - סרטונים לפעילויות

 

 

בטבלה קישורים לסרטוני הפעילויות על פי הספר "מכניקה ניוטונית - פעילויות (לכרכים א' וב')" מאת עדי רוזן בהוצאת המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע

 

ניתוח הסרטונים יכול להיעשות בעזרת תוכנת טרקר (יש להוריד את הסרטון למחשב לצורך הניתוח)

 

מדריך לעבודה עם טרקר

 

שם הפעילות

קישור לסרטון

Bubble

https://vimeo.com/463819421/caf88d190d 

Car and a road

https://vimeo.com/463820239/f6dbba286c 

Cart Ball Jump-inclined plane

https://vimeo.com/463820467/34be6bd7d9 

Cart Ball-Jump

https://vimeo.com/463820724/524dd4a7cd

Cart-Ball Drop

https://vimeo.com/463830065/e7ca0ec9ee 

Collision in 2 dimentions

https://vimeo.com/463844263/679689bb08 

Collision of carts

https://vimeo.com/463844703/f4ab7389e7 

Free fall

https://vimeo.com/463845154/d345f01de4 

Horizontal projection

https://vimeo.com/463849630/30ca85edc6 

Motion of a Chair

https://vimeo.com/463850198/aad280e4bf 

Pendulum

https://vimeo.com/463850886/de1092eefc 

Projectile motion

https://vimeo.com/463853475/772b9528fb 

releasing from circular motion

https://vimeo.com/463853979/e21a535a4b 

Rotating test-tube

https://vimeo.com/463854828/aa0b84ae90 

Test Tub Blow

https://vimeo.com/463855884/62a1effc56 

Vertical spring

https://vimeo.com/463856201/06f82262ca