מסה ומשקל

סרטון הכולל הסברים על ההבדלים בין מושג המסה למושג המשקל.

 

מומלץ לדון על נושאים הבאים:

מהן ההגדרות של המסה ושל המשקל?

איך נמדדים ומהן יחידות המידה

האם המסה משתנה

האם המשקל משתנה