חוקי ניוטון בעזרת LEGO

הסרטון יכול לשמש כבסיס לדיון  בכיתה.

 איך בא על ידי ביטוי כל אחד מהחוקים של ניוטון?

האם במצב נתון חייבים להתייחס רק לאחד מהחוקים בלבד?

איך מבדילים בין החוק הראשון לשלישי?