כדור נע בתוך חישוק אופקי

תיאור:

תנועה מעגלית אופקית - ניתוח עקבות: הסרטון מציג כדור הנע בתוך משיק פתוח. תרשים העקבות מוצג גם כשהכדור בתוך החישוק וגם לאחר היציאה ממנו

 

אורך:

0.15 דקות

 

 

שאלות לדיון:

  • איזה כוחות פועלים על הכדור הנע בתוך החישוק ומי מפעיל אותם
  • האם שקול הכוחות שפועלים על הכדור הנע בתוך החישוק שווה לאפס
  • מה יהיה מסלול הכדור אחרי יציאתו מהחישוק
  • האם צורת המסלול אחרי יציאתו מן החישוק תלויה ברדיוס החישוק

הערות:

כדאי להשתמש בסרטון זה בשיטת POE:

התלמידים מקבלים לפני השיעור תמונה של המערכת, בעזרתה צריכים לענות לשאלות

בכיתה מציגים את הסרטון

מקיימים דיון לגבי התאמה/אי התאמה של הניבויים למציאות