מהי מהירות האור

סרטון "היסטוריה של מדידת מהירות האור".