ליקוי חמה וליקוי ירח

סרטון המסביר את היווצרותם של ליקויי החמה והלבנה, מתוך סדרה שהוקרנה בטלוויזיה החינוכית.