הספקטרום האלקטרומגנטי

תקציר הסרטון:

הסרטון מציג את ההיבאטים המדעיים והטכנולוגיים של הקרינה האלקטרומגנטית בתחומי הספקטרום השונים.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר - הספקטרום האלקטרומגנטי

 

משך הזמן:

32:10 דקות

 

הערות:

הופק על ידי נאסא אנגלית ללא כתוביות בעברית