טעינה במגע ובהשראה

תיאור:

הצגת שתי שיטות לטעינה חשמלית, בעזרת אלקטרומטר.

 

אורך:

3.13 דקות

 

 

שאלות לדיון:

  • מה קורה בתהליך הטעינה
  • איך ניתן לדעת את סימן המטען החשמלי
  • מהו ההבדל /הבדלים בין טעינה במגע לבין טעינה בהשראה
  • האם אפשר לטעון גוף מבודד

הערות:

הסרטון עם דיבור וכתוביות באנגלית. כיוון שהסרטון קצר, אפשר להציג אותו בלי קול ולהסביר תוך כדי הקרנה.

הדובר מדבר על אלקטרוסקופ אבל המכשיר קרוב יותר לאלקטרומטר אפשר לבקש מהתלמידים שיצפו בבית ולערוך בכיתה רק את הדיון.