צינור לנץ

13/01/2015

צילום ניסוי מפתיע, שאפשר להקרין  במסגרות שונות (הצגת המקצוע, הוראת הפרק "כוחות ותנועה", הוראת הפרק " השראה אלקטרומגנטית" ועוד).

כאן תמצאו הצעה לפעילות סביב ניסוי זה.