2.11 מערכות ייחוס (5 שעות)

א. יש להראות כי החוק הראשון של ניוטון אינו תקף בכל מערכות הייחוס, ולנסח אותו באופן הבא: קיימת מערכת ייחוס אשר ביחס אליה מהירותו של כל גוף חופשי אינה משתנה. מערכת זו מכוּנה "מערכת ייחוס אינרציאלית".

ב. יש להראות כי אם קיימת מערכת אינרציאלית אחת, אזי קיימות אין-סוף מערכות ייחוס אינרציאליות.

ג. יש להראות כי תאוצתו של גוף הנע לאורך קו ישר, שווה בכל מערכות הייחוס האינרציאליות, וכי החוק השני והשלישי נכונים בכל מערכות הייחוס האינרציאליות.

ד. יש לדון בשאלה "האם הארץ היא מערכת ייחוס אינרציאלית?". בהקשר זה יש להסביר באופן איכותי את מטוטלת פוקו.

ה. יש להציג את "עקרון היחסות" של גלילאו.

ו. יש להציג את "טרנספורמציית גלילאו לתאוצה" עבור תנועה לאורך קו ישר.

ז.יש להציג את עקרון השקילות (עקרון האקוויוולנציה). מומלץ להראות כיצד ניתן להשתמש בו להגדרת המושגים: "משקל", "כיווּן מטה".

 

_________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמודים 56-57 מתוך 267 עמודים.
_________________________________________________________
 

 

הערות נוספות