2.10 תנועה מעגלית (6 שעות)

א. גם נושא זה כדאי להציג מהקל אל הכבד: לעסוק תחילה בתנועה מעגלית קצובה, ולאחר מכן בתנועה מעגלית שבה המהירות משתנה לא רק בכיווּנה, אלא גם בגודלה.

ב. מומלץ לא להשתמש במונח "כוח צנטריפטלי", כיוון שתלמידים נוטים להוסיף כוח צנטריפטלי לכוחות הפועלים על הגוף. מצד שני, המונח מוכר, לכן די להסתפק באמירה "יש המכנים את סכום הרכיבים הרדיאליים של הכוחות בשם: כוח צנטריפטלי".

ג. את גזירת הביטוי לגודל התאוצה הצנטריפטלית כדאי לעשות בשלבים:

(1) לדון בשאלה "האם גוף הנע בתנועה מעגלית מואץ?".

(2) לדון בשאלה "אילו גורמים עשויים להשפיע על גודל התאוצה הצנטריפטלית?".

(3) לבחון את תלות התאוצה בגודל מהירות-הגוף כאשר רדיוס המסלול קבוע.

(4) לבחון את תלות התאוצה ברדיוס המסלול כאשר גודל מהירות הגוף קבוע.

 

 

_________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 56 מתוך 267 עמודים.
_________________________________________________________
 

 

הערות נוספות