2.9 תנועה במישור בהשפעת כוח קבוע (4 שעות)

א. דוגמה לכוח קבוע הוא כוח הכובד, לכן עיקר הדיון יהיה בהקשר זה.

ב. כדי להקל על התלמידים, מומלץ לדון תחילה בזריקה אופקית, ורק לאחר מכן להכליל את הדיון לזריקה בזווית כלשהי.

ג. לאחר הדיון בתנועה בהשפעת כוח הכובד, יש להכליל זאת לתנועה בהשפעת כוח קבוע כלשהו, עם דגש על תנאי התחלה. יש להראות שהמסלול נקבע הן על ידי תנאי התחלה והן על ידי הכוח. זו הסיבה שמומלץ לדון בנושא זה במסגרת הדינמיקה ולא במסגרת הקינמטיקה.

ד. כיוון שתנועה בהשפעת כוח הכובד (הקבוע) היא קלה יחסית, ניתן לדון בכיתה בניתוח תרשים התנועה (תחילת הפרק) ובהכללה לתנועה בשדה כוח קבוע כלשהו (סוף הפרק). את שאר נושאי הפרק ילמדו התלמידים בלמידה עצמאית.

 

_________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 56 מתוך 267 עמודים.
_________________________________________________________
 

 

הערות נוספות