2.7 כוח הכובד, והמסה כמדד לעצמתו (2 שעות)

א. "המסה הכובדית" של גוף תוצג כמדד לכוח הכבידה שבו הגוף נמשך אל כדור הארץ. (בשלב מאוחר ניתן להכליל את המושג למשיכה לגוף כלשהו.)

ב. את הקשר בין "מסה אינרציאלית" לבין "מסה כובדית" ניתן להציג כך: אם מסתו (האינרציאלית) של גוף א' גדולה פי kממסתו (האינרציאלית) של גוף ב' (זאת ניתן לקבוע בעזרת ניסוי הנסמך על החוק השני של ניוטון), אזי כוח הכובד הפועל על גוף א' גדול גם הוא פי kמכוח הכובד הפועל על גוף ב' (זאת ניתן לקבוע בעזרת מאזני קפיץ). כלומר, יש יחס ישר בין מסתו האינרציאלית של גוף לבין מסתו הכובדית.

ג. מומלץ להשתמש במונח "מסה" ולהתייחס למסה כמדד לשתי תכונות (התמדה וכבידה), ולא להשתמש במונחים "מסה אינרציאלית" ו"מסה כובדית", שעלולים להרתיע תלמידים.

ד. יש להציג את מאזני הכפות כמכשיר המודד מסה, אף על פי שנעשית בו השוואה בין כוחות.

ה. יש לדון בקצרה במושג "צפיפות" ולהסביר מהו משקל סגולי.

 

 

_________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 54 מתוך 267 עמודים.
_________________________________________________________
 

 

הערות נוספות