2.5 ניתוח מצבי התמדה פשוטים (4 שעות)

יש לנתח מצביים סטטיים ומצבים דינמיים כאחד, כדי למנוע טעויות שבהן כוח שקול השווה לאפס מזוהה כמצב של מנוחה.

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 53 מתוך 267 עמודים.
_________________________________________________________
 

 

הערות נוספות