2.4 מתיחות, כוח נורמלי וכוח חיכוך (4 שעות)

במסגרת הדיון בכוחות אלה יש להדגיש:

א. בשעה ששני גופים לחוצים זה לזה - כל גוף מפעיל כוח על הגוף האחר. את הרכיב הניצב למשטח-המגע מכנים כוח נורמלי, ואת הרכיב המקביל למשטח-המגעמכנים כוח חיכוך.

ב. כאשר מציגים את כוח המתיחות, יש להתייחס לשני המושגים: "מתיחות", ו"מתיחות בחתך רוחב".

ג. כוח מתיחות וכוח נורמלי הם כוחות מאותו "סוג" (כוחות אלסטיים).

ד. כהרחבה והעמקה (ולא כחובה), ניתן לבנות מודל המסביר את סיבת קיומו של כוח החיכוך הפועל בין משטחים מתכתיים: בין מתכות מתרחש מגע רק בגבשושיות של המתכות, ובין הגבשושיות שבמגע מתרחשת אדהזיה (הדבקה). בעזרת מודל כזה אפשר להסביר באופן איכותי מדוע כוח החיכוך גדֵל כאשר הכוח הנורמלי גדֵל, ומדוע כוח החיכוך אינו תלוי (בקירוב טוב) בשטח-המגע שבין הגופים.

 

 

 

_________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 53 מתוך 267 עמודים.
_________________________________________________________
 

 

הערות נוספות