2.1 כוחות ומדידתם (2 שעות)

א.  יש להדגיש כי האלסטיות של הקפיץ היא המאפשרת את הפיכתו למד כוח. האופי הלינארי אמנם מקל על הכיול, אולם אינו חיוני להפיכתו למד-כוח.

ב.  יש לערוך ניסוי למציאת הקשר בין כוח הפועל על קפיץ לבין שיעור התארכותו ('חוק הוּק'). ניתן להגדיר באופן זמני יחידת כוח שרירותית (משקל של גוף מסוים), או להגדיר את היחידה "ניוטון" באופן זמני כמשקלם של 102 סמ"ק מים סמוך לפני הארץ.

ג.   בשלב זה, ניתן להגדיר "משקל" ככוח הכובד הפועל על הגוף.

 

הדגמות וניסויים

תולים על קפיץ אנכי משקולות זהות בזו אחר זו. מודדים את התארכות הקפיץ מעבר למצבו הרפוי, כתלות במספר המשקולות.

 

_________________________________________________________
תכנית הלימודים פיזיקה ל-5 יח"ל תשס"ח, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,
עמוד 50 מתוך 267 עמודים.
_________________________________________________________
 

 

הערות נוספות