יישומונים1

יישומון הוא תרגום של המילה applet. יישומון בפיזיקה הוא physlet .
כאן תמצאו יישומונים שתרגמו לעברית ומלווים בהנחיות לעבודה.

ניתן לבצע את הפעילויות ולערוך את הדיון תוך כדי ההוראה השוטפת בכיתה. כן ניתן לתת לתלמידים לבצע את הפעילויות כשיעורי בית ולערוך את הדיון בכיתה. מומלץ שהתלמיד יעבוד מול המחשב כשדף הפעילות בידו. למותר לציין שהתלמיד חייב לקבל את דף הפעילות בצורתו הממוחשבת על מנת שיוכל להגיע ממנו ליישומון המתאים.

חלק מדפי הפעילות עם היישומונים מופיעים גם ב, האתר לתלמידי פיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית.

תנועה על מישור משופע (Ramp)

הבנת מושגים הקשורים בתנועה על מישור משופע: עבודה, חיכוך, גלגולי אנרגיה, כוחות, זווית שיפוע, וכו'.

תנועת קלעים

המחשה של הגורמים המשפיעים על תנועת קלעים באוויר. במיוחד השפעת החיכוך באוויר, השפעת הפרמטרים של החפץ הנזרק כגון: צורת החפץ.

גוף מאיץ וגוף הנע במהירות קבועה

מעלית מאיצה, נעה במהירות קבועה ומאטה עד לעצירה

גוף דוחף גוף

כוח בממד אחד (Force 1D)

הבנת מושגים הקשורים בפעולת כוח בממד אחד, איך משפיעה הפעלת כוח חיצוני על תנועה (מהירות, תאוצה וכיוון).
הדמיה זו מתאימה כהדגמה על הלוח בזמן סיכום הוראה של נושא כוח ותנועה בממד אחד.

תאוצה בתנועה מעגלית

הוריית מאזניים בעת תנועת מעלית

שלושה קליעים נורים בזוויות שונות

תנועה מעגלית קצובה

המחשה של תנועה מעגלית

חיכוך (Friction)

קישור בין העולם המאקרוסקופי לעולם המיקרוסקופי של החומרים.
מודל מיקרוסקופי של התנהגות מוצקים ביניהם נוצר חיכוך כאשר הם במגע וקיימת ביניהם תנועה יחסית.
הדגמת העובדה שפעולת החיכוך היא בין מולקולות של החומרים באזור משטחי המגע ביניהם.
הדגמת העובדה שתהליך התקררות (לאחר חימום) הוא תהליך שלוקח זמן (רואים את ירידת הטמפרטורה, ואת הקטנת תנודות מולקולות החומר).
כוחות בתנועה מעגלית אנכית

כוחות בתנועה מעגלית אנכית

הדמיית GEOGEBRA בנושא
כביש מוגבה

כביש מוגבה

הדמיית GEOGEBRA בנושא תנועה מעגלית
מטוטלת קונית

מטוטלת קונית

שלוש הדמיות GEOGEBRA בנושא
תנועה מעגלית קצובה

תנועה מעגלית קצובה

הדמיית GEOGEBRA בנושא
על תאוצה רדיאלית

על תאוצה רדיאלית

הדמיית GEOGEBRA בנושא
וקטורים ותנועה מעגלית

וקטורים ותנועה מעגלית

הדמיית GEOGEBRA בנושא
הכול קשור

הכול קשור

מאפיינים של תנועה מעגלית.
מטוטלת קונית

מטוטלת קונית

תנועה בתלת ממד.
כוחות ותנועה  מעגלית

כוחות ותנועה מעגלית

חקירת תנועה במעגל אנכי.