סביב השאלה

שאלת המעלית

השאלה עוסקת במעלית הנעה במהירות קבועה ובכוחות הפועלים עליה, ומטרתה לבחון את הבנת חוק ההתמדה ואת קיומן של תפישות מוקדמות שאינן תואמות את חוקי ניוטון.

שאלת המשקולת

סביב שאלה 3 בבחינת הבגרות במכניקה, בקיץ תשס"ג, בסעיף ב'

שאלת כדור מתנודד

השאלה עוסקת בשתי טעויות הנפוצות בקרב תלמידים. האחת, כאשר המהירות אפס התאוצה גם היא אפס. השניה, כאשר התאוצה אפס שקול הכוחות אינו בהכרח אפס

חוק שלישי של ניוטון

באל"פ, האתר לתלמידי פיזיקה, הוזמנו תלמידים לענות על שתי שאלות הקשורות לחוק השלישי של ניוטון. כאן מוצגים הממצאים, כתבת סיכום ורעיונות להוראה.